Rss

Pinoy Joke...funny, funny, funny

Category :


PAL Pre-Landing Announcement

PAL Stewardess: "We're now preparing to land at San Francisco International Airport. Kindly straighten up your seats, turn off all
electronic gadgets, pull up your window shades and buckle up for
safety. We hope you enjoyed flying with us as much as we did."

"Sa wikang atin po, tayo po ay papalapag na sa paliparang
pangkalawakang internasyonal ng San Francisco. Paalala po lamang sa
ating mga kababayan -- ang mga unan, kumot, headset at iba pang
kagamitan sa eroplano ay di po kasama sa pasalubong.
Huwag po lamang baklasin ang LCD-TV na nakadikit sa silya."

--------------------------------------------------------------------
*Joke from Hanneli
**Photo from postcardpost.com

1 comments:

hehe. nice one. hi ate serey its been awhile.. ive been in and out of the blog world... cause busy in real life... miss you and your posts! :)

Followers

Photobucket     K-Dreams. . .*******************************

Big hugs and lots of kisses to my daughter, Karrol, for re-designing my blogsite. She is responsible for making my blog look cool... If you want to check out her own blog, visit K-Dream Palace and her contributing articles at AATheory.